Co po prawie

Młodzi ludzie po ukończeniu studiów często nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Jedni wyjeżdżają na studiach, inni – jeśli nie znajdą pracy w zawodzie – decydują się na prace dorywcze, które nierzadko pod wieloma względami niespecjalnie przypadają im do gustu. Warto zatem – najlepiej jeszcze w klasie maturalnej – zastanowić się, jaką drogę obrać na początku dorosłego życia. Wiele kierunków studiów wciąż daje młodemu człowiekowi ogromne możliwości. Przykładem jest chociażby popularne w ostatnim czasie prawo. Z pewnością nie jest to oczywiście kierunek łatwy, jednak po jego ukończeniu przed absolwentem otwiera się wiele drzwi związanych ze wspomnianą branżą. Niektórzy po ukończeniu stosownej aplikacji pracują w urzędach państwowych, inni rozpoczynają pracę w zagranicznych korporacjach. Nawet bez praktyki zawodowej można prowadzić własną działalność związaną z doradztwem zawodowym. Wydaje się zatem, że potencjał w wymienionym kierunku jest. Należy tylko wiedzieć, jak odpowiednio go w swojej pracy wykorzystać.

Aplikacja sędziowska bądź prokuratorska

Studenci prawa najczęściej po uzyskaniu tytułu magistra decydują się na rozpoczęcie aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej. Czas trwania takiej praktyki jest zależny od rodzaju aplikacji. Warto jednak podkreślić, że zarówno w przypadku aplikacji sędziowskiej, jak i w przypadku aplikacji prokuratorskiej przez zajęciami specjalizacyjnymi należy odbyć praktykę ogólną. Trwa ona 12 miesięcy. Po upływie tego czasu kandydat na sędziego przygotowuje się do zawodu jeszcze przez 3 lata. W przypadku przyszłego prokuratora czas trwania aplikacji wynosi 2 lata i 6 miesięcy. Obie aplikacje kończą się specjalnie przygotowanym egzaminem, po którym aplikanci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu. Ciekawostką jest fakt, że osoba przygotowująca się do zawodu prokuratora musi mieć polskie obywatelstwo.

Praca w urzędzie

Obok aplikacji sędziowskiej czy prokuratorskiej pojawia się również wiele innych aplikacji, po których można wykonywać zawody związane z pracą w szeroko pojętych urzędach. Dla przykładu, po aplikacji ogólnej można wykonywać zawód referendarza sądowego (stanowisko obejmowane w sądach administracyjnych i powszechnych na terenie naszego kraju). Wiele osób wybiera również zawód komornika, legislatora czy notariusza. Kolejnym zawodem związanym z pracą w urzędzie jest zawód doradcy podatkowego.

Adwokat i radca prawny

Od wielu lat niegasnącą popularnością cieszy się oczywiście zawód adwokata oraz radcy prawnego. Niestety zarówno same przygotowania, jak i egzamin zawodowy dający aplikantom uprawnienia wcale nie są takie proste. Jeśli chodzi o aplikację radcowską, trwa ona 3 lata. Podobnie jest zresztą z aplikacją adwokacką. Z uwagi na duże podobieństwo wspomnianych zawodów, w wielu kręgach dąży się do połączenia fachu adwokata i fachu radcy prawnego. Przeciwnicy takich postulatów wskazują jednak na ważną różnicę, dzielącą radców i adwokatów. Ci pierwsi mogą pozostawać w stosunku pracy. Jeszcze do niedawna radcy nie mogli również pełnić funkcji obrońcy w sprawach karnoskarbowych i karnych, jednak na mocy nowelizacji odpowiednich ustaw, zyskali takie kompetencje. Zarówno aplikacja adwokacka, jak i aplikacja radcowska są płatne. Kwoty związane z opłatami są regulowane odpowiednimi rozporządzeniami i mają różne wartości w zależności od konkretnej praktyki. Każdy przyszły adwokat oraz radca musi posiadać swojego patrona. Ten ostatni przez cały okres trwania aplikacji sprawuje pieczę nad swoim aplikantem. Absolwent prawa może zgłaszać się do swojego patrona w razie jakichś wątpliwości czy nurtujących pytań.

Doradztwo prawne a własna firma

Aplikacja nie jest obowiązkowa, dlatego niektóre osoby z różnych przyczyn rezygnują z możliwości otrzymania tytułu adwokata czy prokuratora. Często dzieje się to z przyczyn finansowych. Innym razem są to powody osobiste. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że osoba po pięcioletnich studiach prawniczych z tytułem magistra również posiada pewne kompetencje do świadczenia określonych czynności prawnych. Popularnym zajęciem magistrów prawa staje się w ostatnim czasie świadczenie porad prawnych. Jeśli chodzi o doradztwo prawne Poznań stanowi przykład większego miasta, w którym wspomniana branża rozwija się na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo prężnie. Rozwój przestrzeni internetowych również wpływa na organizację biur zajmujących się doradztwem prawnym. Wiele osób posiadających własną stronę internetową świadczy usługi doradztwa prawnego z dojazdem do klienta. W ten sposób zaoszczędza się nie tylko czas potencjalnych interesantów, ale również fundusze (które w innym przypadku musielibyśmy wydać na wynajem odpowiedniej przestrzeni biurowej).

Wydaje się zatem, że prawo daje młodym ludziom wiele możliwości, z których warto skorzystać. Po uzyskaniu tytułu magistra mamy możliwość wyboru przyszłej pracy pod kątem naszych zainteresowań. Jeśli marzymy o pracy adwokata, z pewnością wybierzemy aplikację adwokacką. Dla wielu osób zawód sędziego, kuratora czy notariusza będzie najlepszą alternatywą. Młodzi ludzie bez aplikacji (której z różnych względów nie mogli lub nie chcieli odbyć) mogą otworzyć biznes związany z udzielaniem porad prawnych. Jeśli chodzi o doradztwo prawne z powodzeniem funkcjonuje ono w większych miastach w Polsce. Być może za jakiś czas będzie w kraju tak samo popularne, jak u naszych zachodnioeuropejskich sąsiadów. Jakby jednak nie było – bez względu na opinie sceptyków – prawo pod wieloma względami opłaca się dzisiaj studiować.