Środki ochrony roślin

Uprawa roślin, warzyw i owoców dostarcza pożywienia ludziom na całym świecie. W zależności od warunków klimatycznych uprawiana żywność może się od siebie różnić, jednak środki ochrony roślin opierają się raczej na takich samych zasadach. Jeśli chodzi o samą ochronę, jest ona szczególnie istotna ze względu na stan oraz ilość otrzymywanych plonów. Rośliny pozostowanione same sobie (to jest bez opieki ze strony człowieka) szybko zaczęłyby obumierać. Wpływ negatywnych warunków atmosferycznych, dzikie zwierzęta czy wreszcie szkodliwe agrofagi z pewnością potrafiłyby zniszczyć dorobek człowieka. Na szczęście na przestrzeni lat ten ostatni nauczyć się chronić rośliny pod różnym kątem. Niektóre działania mają zapobiegać obecności szkodników, inne wpływają na wzrost rośliny oraz liczbę wydawanych owoców czy warzyw. W zależności od wybranej metody, ochrona roślin może odbywać się naturalnie lub za pomocą biologicznych i chemicznych środków. Te ostatnie w niewłaściwych rękach mogą zdziałać więcej złego aniżeli dobrego. Warto zatem wiedzieć, które metody wykorzystywać najczęściej oraz jak radzić sobie z chemicznymi specyfikami, oferowanymi dziś na rynku ogrodniczym.

Kwarantanna a ochrona

Kwarantanna, czyli czasowe odosobnienie zarażonych obiektów to charakterystyczne działanie nie tylko dla medycyny czy zoologii, ale również dla środowisk rolniczych. Termin w kontekście rolnictwa możemy rozumieć szeroko lub wąsko. Jeśli chodzi o tak zwaną kwarantannę wewnętrzną, ta dotyczy przede wszystkim działań na terenie kraju. Środowiska odpowiedzialne za ochronę roślin dbają o to, by uświadamiać rolników w zakresie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników. Dodatkowo prowadzone są rejestry po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwych agrofagów na szersze tereny. Podobną sytuację mamy zresztą w przypadku tak zwanej kwarantanny zewnętrznej. W tym przypadku kontroluje się import i eksport roślin pomiędzy różnymi krajami. Wszystko po to, by szkodniki charakterystyczne dla danego terenu nie przedostały się do innych miejsc. Kwarantannę w kontekście odosobnienia stosuje się zarówno w ogrodnictwie, jak i w sadownictwie czy rolnictwie. Zaatakowana roślina powinna zostać odizolowana od reszty po to, by szybciej poradzić sobie z problemem.

Metody chemiczne

Z pewnością trzeba zaznaczyć ważny fakt, iż chemiczne środki ochrony roślin stosujemy dopiero wtedy, gdy inne (poniżej opisane) metody zawiodą. Przede wszystkim warto myśleć o użyciu chemicznych preparatów wtedy, gdy szkodniki rozprzestrzeniają się w szybkim tempie, a szkodliwość gospodarcza przekroczy dozwolony próg. Warto pamiętać o tym, że chemiczne metody mogą negatywnie wpłynąć na działania biologiczne. Chociażby z tego względu nie powinno się stosować obu technik w jednym czasie.

Metody biologiczne

Jeśli chodzi o metody biologiczne, są one działaniami stojącymi pomiędzy wykorzystaniem metod agrotechnicznych a metod chemicznych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że produkowane na rynku preparaty biologiczne nie powinny wpływać szkodliwie na człowieka. Metody biologiczne sprowadzają się również do ochrony owadów i ptaków, których obecność w ogrodzie będzie wpływać odstraszająco na agrofagi. Pomocne w tym kontekście mogą okazać się chociażby wybudowane domki na drzewie, w których zamieszkają ptaki.

Metody agrotechniczne

Tak zwane metody agrotechniczne to działania oparte przede wszystkim na świadomej zmianie warunków naturalnego środowiska roślin, owoców czy warzyw. Każdy właściciel szklarni, ogródka czy pola powinien zadbać o to, by wzrost rośliny został maksymalnie ułatwiony. Najpopularniejszą metodą agrotechniczną jest standardowe nawożenie gleby. Dzięki niemu roślina rośnie szybciej i jest jednocześnie zdrowsza. Warto pamiętać również o tym, by w miarę możliwości przestrzegać terminów związanych z zasiewem i sadzeniem określonych roślin. W ten sposób można uniknąć chociażby pojawienia się niechcianych agrofagów. Najprostszym sposobem ochrony rośliny jest oczywiście wyrywanie chwastów (koniecznie z korzeniami!). Często osoby posiadające ogrody zapominają o tym, że chwast jest żywicielem pośrednim pomiędzy szkodnikiem a rośliną uprawną. Obecność niepożądanych roślin z pewnością nie wniesie do uprawy niczego dobrego.

Zwalczanie bezpośrednie

Kiedy wszystkie metody zawiodą, pozostają tak zwane metody zwalczania bezpośredniego. Najczęściej ścina się po prostu wszystkie zarażone rośliny po to, by uchronić pozostałe od zgubnego działania szkodników.

Zwalczanie gryzoni na polach i w ogrodach

Uprawom zagrażają nie tylko małe agrofagi, ale również większe gryzonie. Szczególnie uciążliwe są w tym zakresie myszy. Te ostatnie występują w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, lasów czy polan. Jak radzić sobie ze zwalczaniem podjadających zwierzątek? Przede wszystkim trzeba usuwać z pól czy ogrodów resztki pozostające po zebranych warzywach i owocach. W wielu przypadkach opłaca się również hodować charakterystyczne rośliny, których obecność nie jest dla gryzoni pożądana. Są to między innymi czosnek, mięta pieprzowa czy (w przypadku królików) cebula.

Zarówno naturalne, biologiczne, jak i chemiczne środki ochrony roślin – odpowiednio wykorzystane – mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój i wzrost uprawianych warzyw czy owoców. Warto jednak stosować umiar w określonych sytuacjach i skupić się przede wszystkim na zdrowiu rośliny. Szczególnie niebezpieczne sytuacje wymagają oczywiście interwencji ze strony specjalistów. W przypadku użycia silnych preparatów chemicznych, warto skonsultować się przed podjęciem jakichkolwiek działań z doświadczonymi osobami w tym zakresie. Współcześnie najczęściej wykorzystuje się metody agrotechniczne, ponieważ stanowią one raczej zabezpieczenie aniżeli narzędzie do walki z agrofagami czy innymi szkodnikami. Zgodnie z powiedzeniem, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, rzeczywiście w przypadku uprawy roślin warto dbać o ich stan już podczas prawidłowego wzrostu. W przypadku ataku szkodników doskonale sprawdzą się z kolei metody biologiczne bądź metody chemiczne.