TEM – Elektronowy mikroskop transmisyjny

 

Badania naukowe w zakresie poznawania różnego rodzaju organizmów organicznych czy nieorganicznych fascynowały naukowców, biologów, geografów czy nawet chemików od dawien dawna. Pierwszy mikroskop, którym można było powiększyć badany obiekt został skonstruowany już pod koniec siedemnastego wieku i choć nie miał możliwości podobnych urządzeniom budowanym dzisiaj, niewątpliwie powstanie mikroskopu optycznego stanowiło milowy krok w zakresie różnorodnych badań naukowych. Dziś powstające urządzenia z pewnością charakteryzują się o wiele bardziej precyzyjnymi parametrami i technikami, dlatego możliwości badawcze także uległy poszerzeniu. Na uwagę zasługuje między innymi tak zwany elektronowy mikroskop transmisyjny, który znajduje zastosowanie w wielu istotnych dziedzinach nauki. Warto zatem wiedzieć co nieco o samej budowie mikroskopu oraz o tym, gdzie dokładniej można z niego efektywnie korzystać.

 

Skrótowiec TEM pochodzi od angielskiej nazwy mikroskopu Transmission Electron Microscope. Bardzo często badacze posługują się określeniem TEM, by nie używać polskiej nazwy w całości. Jest to po prostu opcja bardziej wygodna i bardziej praktyczna. 

 Zastosowanie mikroskopu elektronowego w technice i nauce

Tego rodzaju urządzenia rzeczywiście można znaleźć w wielu laboratoriach badawczych. Przykładem jest chociażby dziedzina jaką jest szeroko pojęta biologia. Badanie organizmów nieorganicznych oraz organicznych jest dla biologów bardzo istotne. Możliwość zobaczenia tego rodzaju obiektów badawczych z bliska z pewnością pomaga w stawianiu pewnych tez czy konstruowaniu wniosków. Co istotne, mikroskop elektronowy pozwala badać nawet tak małe organizmy jak bakterie czy wirusy. Jest to niezwykle ważne w takich dziedzinach jak medycyna, gdzie ciągle poszukuje się w różnych źródłach rozwiązań pozwalających na tworzenie nowych leków i specyfików, mających z kolei zastosowanie w kontekście poważnych chorób czy urazów. Mikroskopy elektronowe to także idealne urządzenia dla branż przemysłowych czy szeroko pojętej techniki. Wielokrotne powiększenie pozwala na badanie szczegółowej struktury danego elementu oraz ewentualne dostrzeżenie jego defektów i niedoskonałości. W niektórych przypadkach staje się to bardzo istotne. Poznanie właściwości określonych obiektów badawczych pozwala nie tylko badać, ale także wpływać na nie poprzez różne działania chemiczne i naturalne. Wysoka precyzja oraz ostry obraz nawet przy wielokrotnym powiększeniu z pewnością sprawiają, że mikroskopy elektronowe rzeczywiście są dzisiaj w cenie.

Zalety elektronowego mikroskopu transmisyjnego

Jak każdy nowoczesny mikroskop, elektronowy mikroskop transmisyjny posiada wiele zalet, które cenią sobie podczas swoich badań użytkownicy. Najważniejszym plusem okazuje się być możliwość wielokrotnego powiększania obrazu. Warto przy tym zaznaczyć, iż są to możliwości wielokrotnie wyższe, aniżeli w przypadku zwykłego mikroskopu optycznego. Dodatkowo, przy jednoczesnym powiększaniu zostaje zachowana bardzo ważna w przypadku każdego badania i każdego obiektu ostrość obrazu. Dzięki temu obserwacje mogą być bardzo dokładne i precyzyjne.

Elektronowy mikroskop transmisyjny sprawdza się zatem w wielu dziedzinach techniki czy nauki. Choć na przestrzeni lat pojawiły się kolejne, bardziej nowoczesne urządzenia, z pewnością tak zwany TEM nie został odesłany na dalszy plan. Jego precyzja i stosunkowo łatwa obsługa sprawiają, że każdy badacz przyjmuje swoje narzędzie z otwartymi ramionami.