Ergonomia w transporcie

Transport ręczny to wszelkie czynności związane z unoszeniem, przetrzymywaniem, przenoszeniem, przetaczaniem oraz przewożeniem określonych przedmiotów o różnej wadze i rozmiarach. Normy BHP określają jak powinna przebiegać praca, związana z ładunkiem i rozładunkiem . Na każdego pracownika przypada inny zakres wagowy przenoszonych przedmiotów.

pracaZależy on przede wszystkim od rodzaju zatrudnienia, wieku, płci oraz stanu zdrowia. Pracownik na stanowisku, związanym z przenoszeniem ładunku, powinien mieć co najmniej osiemnaście lat i dobry stan zdrowia. Pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów, sprawdzając kondycję pracowników oraz ich kwalifikacje i przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo na miejscu pracy. W trosce o dobro pracowników, powinien wyposażać zakład pracy w różnego rodzaju sprzęt pomocniczy. Istotne jest aby ergonomia stanowiska pracy była możliwie najwyższa - jest to najlepszym gwarantem efektywności i komfortu wykonywania zadań przez osoby do tego przeznaczone.

Aspekty powiązane z ergonomią transportu ręcznego mają ogromne znaczenie w wielu branżach przemysłowych i usługowych - efektywność pracy wzrasta zarówno na stanowiskach warsztatowych przy pracy wiertarkami, ale także przy pracy produkcyjnej w nieruchomościach - montaż krat pomostowych lub budowanie może być wydajniejsze przy zastosowaniu odpowiednich procedur. Przepisy BHP widoczne w miejscach takich jak mechanika samochodowa uwzględniają większość założeń bezpieczeństwa i ergonomii.

Transport ręczny musi być jak najbardziej dogodny i angażować jak najmniej wysiłku fizycznego pracowników. Sprzęt pomocniczy to przede wszystkim urządzenia i maszyny różnego rozmiaru i zakresu działania, takie jak balansery, chwytaki, wózki widłowe, uchwyty, żurawie, taczki itp.