Balanser w transporcie ręcznym

transport bliski

Transport ręczny wykorzystywany jest w wielu dziedzinach przemysłowych. Z tego typu usług korzysta zarówno branża motoryzacyjna, przemysłowa, chemiczna, budownictwo, stolarstwo, odlewnictwo, tekstylia i wiele innych. Zarówno na placu budowy, jak i w zakładach przemysłowych, magazynach oraz fabrykach przenoszony ładunek z miejsca na miejsce jest podstawową czynnością, wykonywaną przez pracowników. Aby zwiększyć produktywność, zapewnić ergonomię oraz zagwarantować bezpieczeństwo pracodawcy coraz częściej korzystają ze sprzętu pomocniczego, który zdecydowanie ułatwia pracę poszczególnym osobom niezależnie od wieku i rodzaju zatrudnienia.

 

W transporcie ręcznym wykorzystywany jest podręczny sprzęt odciążający pracę mięśni poszczególnych osób. Bez względu na to czy pracownik korzysta z wszelkiego rodzaju maszyn, czy przenosi obiekty całkowicie o własnych siłach, powinno być zapewnione na miejscu pracy maksymalne bezpieczeństwo. Dlatego też transport ręczny obwarowany jest ścisłymi normami, które ustalane są przez BHP. Każda czynność powinna być przemyślana i ostrożna, aby jak najskuteczniej zapobiec przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami. Przede wszystkim osoby, zatrudnione w zakładzie pracy, w której wykonuje się czynności, związane z przenoszeniem ładunku, powinna mieć ukończone osiemnaście lat. Wiek to jednak nie wszystko. Pracownik powinien posiadać dobrą kondycje oraz stan zdrowia. Każda osoba zatrudniona w miejscu, w którym wykonuje się transport ręczny, czy to sezonowo, czy na stałe, powinna posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. Pracownicy przed podjęciem określonych czynności transportowych powinni zostać przeszkoleni, zarówno w zakresie BHP, jak i ewentualnej obsługi maszyn i sprzętu pomocniczego. Jeżeli obsługa określonego sprzętu wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, pracownik powinien być w posiadaniu dokumentu, który stwierdza ukończony kurs z zakresu korzystania z tego urządzenia. Szkolenie BHP powinno być powtarzane co jakiś czas, a nie wykonane raz na cały okres pracy.

narzedziaPonieważ transport ręczny wymaga sporych nakładów wysiłku fizycznego, wyposaża się dany zakład pracy w dodatkowy sprzęt pomocniczy. Pracodawcy powinni mieć przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo w swoim przedsiębiorstwie, dlatego muszą starać się zapewnić jak najlepsze i sprawne urządzenia spełniające wszelkie normy użytkowania. Osoby zajmujące się ładunkiem i przeładunkiem są przede wszystkim narażeni na urazy kręgosłupa oraz mięśni. Ryzyko powstania uszczerbku na zdrowiu pojawia się, kiedy zakład pracy nie idzie, potocznie mówiąc, z duchem czasu i stosuje przestarzałe metody. Wymagania są te same, co w innych przedsiębiorstwach, czas wykonywanych czynności musi być odpowiednio krótki, ale nie zakupuje się odpowiedniego sprzętu, który ułatwiłby pracownikom transport ciężkich lub nieprzystosowanych do tego przedmiotów. Takie osoby są zwykle narażone na poważne obciążenia, przepuklinę oraz zwyrodnienia mięśni i stawów. Prawie każda praca wiąże się z jakimś ryzykiem. Ekspedientki, hostessy oraz fryzjerki, pracujące przez dziesięć do dwunastu godzin, stojąc lub chodząc są narażone na choroby układu krążenia. Wystarczy sobie wyobrazić z jakim ryzykiem mamy do czynienia w przypadku osób, wykonujących ciężkie prace fizyczne. Ergonomia stanowiska pracy ma tutaj znaczenie zasadnicze. Każda wymuszona pozycja ciała, wpływa na dyskomfort i powoduje dysfunkcje układu kostnego i mięśniowego. Samo miejsce pracy, jakim jest magazyn, fabryka, czy plac budowy stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo w postaci hałasu, wibracji, pyłu oraz substancji chemicznych.

Do obowiązku każdego pracodawcy należy maksymalne ułatwienie wykonywanych czynności na miejscu pracy, szczególnie jeżeli te czynności angażują siłę mięśni. Dlatego też coraz powszechniej stosuje się różnego rodzaju sprzęt pomocniczy, do którego należą wózki widłowe, taczki, skrzynie, uchwyty, taśmy produkcyjne, liny oraz łańcuchy, a także bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak balansery (naciągi sprężynowe oraz wyważarki), chwytaki, przyssawki i wiele innych. Tego typu sprzęt nie tylko podnosi bezpieczeństwo na miejscu pracy, ale również poprawia efektywność, zwiększając produktywność, dbając o ergonomię oraz zmniejsza koszty poprzez szybsze wykonanie określonych czynności przez każdego pracownika. Ich obsługa może przerastać kwalifikacje poszczególnych pracowników, dlatego pracodawca powinien wybierać sprzęt jak najprostszy. Należy przeszkolić każdego pracownika w zakresie obsługi nawet najłatwiejszego urządzenia. Im większe i bardziej skomplikowane maszyny, tym więcej istniejących norm. Żurawie i proste dźwigi wymagają odpowiednich kursów i pozwolenia na ich obsługę w postaci odpowiedniego dokumentu. Balansery nie wymagają przeprowadzenia kursu, ale pracownik powinien być przeszkolony w zakresie ich obsługi. Naciągi sprężynowe i wyważarki pomagają w tak zwanym transporcie bliskim, w którym pracownik ma bezpośredni kontakt z narzędziem. Balanser pomaga utrzymać konkretne narzędzie, gwarantując precyzje wykonywanych czynności. Gdzie kupić dzisiaj wspomniane wyżej urządzenia? Odpowiedź znajduje się między innymi na stronie http://www.dalmec.pl/pl/zakupy,220.html. Warto zaznaczyć, że bardzo mało firm zajmuje się oferowaniem tego typu produktów. Być może za jakiś czas sytuacja rzeczywiście się zmieni.